Istoricul Parohiei Bicaz Chei 2

Istorie Ianuarie 14, 2013

Parohia Bicaz Chei II, aflată în comuna Bicaz Chei, pe DN 12C, ce leagă Moldova de Ardeal, a luat fiinţă în 1998, odată cu scindarea parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Bicaz Chei. Cu alte cuvinte, istoria parohiei Bicaz Chei II este recentă, dar încărcată din belşug în evenimente şi activitate, astfel încât şi-a căpătat locul bine conturat între parohiile vecine sau cele cu o istorie mai îndelungată. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că Bunul Dumnezeu şi-a găsit Sfânt Locaş, „unde să-şi plece capul”.

În toamna anului 1996, se înscrie, cronologic, prima atestare a noii parohii, se încropeşte în răbojul vremii prima idee a înfiinţării unei noi turme cuvântătoare, când a fost trimis spre păstorire Pr. Marin Dumitru, cu specificaţia „preot II al parohiei Bicaz Chei”. Din data de 3 noiembrie a aceluiaşi an, s-a coagulat în jurul noului preot venit o turmă cu râvnă şi dragoste de a se hrăni din „verdeaţa dumnezeieştilor taine” şi a se adăpa din „izvorul cel pururi curgător al Mântuitorului”, de a căpăta viaţă veşnică din Sfântul Trup şi Scumpul Sânge al Mântuitorului la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din acea dată, serviciile divine, Sfânta Liturghie, s-au oficiat, pentru o scurtă perioadă de timp, într-o mică capelă aflată în cimitirul satului Lunca Bicazului, după care, cele două sectoare de parohie aflate sub păstorirea preoţilor Căpăţână Constantin (Bicaz Chei I) şi Marin Dumitru (Bicaz Chei II) şi-au găsit sălaş dumnezeiesc sub cupola bisericii vechi din parohia Bicaz Chei. Această coslujire a continuat până pe 26 septembrie 1999, când s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică în satul Lunca Bicazului, aflată lângă cupola sus amintită (decizia de înfiinţare a noii parohii Bicaz Chei II a fost dată în luna martie a anului 1998), prin bunăvoinţa şi dragostea Prea Sfinţitului Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor – Calinic Botoşăneanul. Din acel moment, Sfânta Liturghie şi serviciile religioase s-au desfăşurat în capela cimitirului, iar în concomitent cu zidirea sufletească a păstoriţilor, a început şi efortul de pregătire al zidirii actualei biserici şi al complexului bisericesc existent. În toamna anului 1999 s-a realizat aducţiunea de apă, precum şi crearea căii de acces pentru lucrările ce urmau să se efectueze. Pe parcursul iernii, s-a pregătit materialul lemnos, s-a semnat contractul cu echipa de meşteri condusă de maestrul Petrică Ciornei din comuna Vatra Moldoviţei – Suceava. În primăvara anului 2000, a sosit momentul mult aşteptat al ridicării bisericii, care a durat un timp record – doar 9 zile – până la punerea Sfintei Cruci pe turla principală a bisericii. Încă din prima zi de pregătire a ridicării Sfântului locaş, purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu s-a manifestat prin strădania d-lui Oniga Gheorghiţă cu familia sa, ctitorul principal, precum şi prin efortul susţinut al întregii parohii. Lucrările au continuat într-un ritm alert, astfel încât în ziua de 8 noiembrie, cu ocazia hramului satului Lunca Bicazului – „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” – în anul 2001 a avut loc prima Sfântă Liturghie în biserica nouă

În primăvara anului 2002, împreună cu Consiliul Parohial, am hotărât mutarea capelei în care am săvârşit dumnezeieştile slujbe în satul Bârnadu, sat care a fost vitregit până atunci de Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, satul Bârnadu a devenit filie a parohiei Bicaz Chei II, fapt pentru care în acest sat au început lucrările de reconstrucţie ale noii biserici, lucrări care s-au finalizat în luna august a aceluiaşi an. Dumnezeu a pogorât harul Său, prin Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel, actual Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care în ziua de 11 august 2002, a binecuvântat lucrările desfăşurate la biserica din satul Bârnadu, prin  slujba de sfinţire, la care au participat un sobor de 20 de preoţi, Sfânta Liturghie în cadrul căreia a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Roşieni, comuna Dămuc, P.C. Pr. Ioniche Mihai şi diacon P.C. diacon Lazăr Neculai, pe seama parohiei Agârcina, comuna Vaduri.

Concomitent cu lucrările de la biserica din Bârnadu, au continuat lucrările la biserica Bicaz Chei II, astfel încât în primăvara anului 2003 au început lucrările la construirea Cantinei Sociale care deserveşte activităţile specifice parohiei noastre. În paralel cu lucrările la Cantina Socială s-au demarat şi lucrările la Casa Parohială. În anul 2006, s-au finalizat lucrările la Cantina Socială şi s-a dat în folosinţă, ceea ce ne-a dat posibilitatea de a continua cu lucrările la biserică.

În primăvara anului 2007 au început lucrările de pictură ale bisericii, care au continuat şi în 2008, lucrări susţinute de parohie. În primăvara aceluiaşi an, s-a semnat şi lucrarea de executare a mobilierului bisericii, cu societatea S.C. ARTMOBIREL S.A. Bacău. Lucrările de pictură ale bisericii au fost executate de către domnul Adăscăliţei Daniel. La cinstirea hramului Bisericii „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos”, s-a finalizat şi pictarea, precum şi mobilarea bisericii cu străni şi catapeteasmă, dându-i înfăţişarea de Sfânt Locaş al Domnului. În acelaşi timp, domnul Tătaru Costel cu familia împodobeşte biserica cu candelabre, dându-i înfăţişarea de „Mireasă a lui Dumnezeu”.

În 2009, au început lucrările de construcţie ale clopotniţei şi a casei mortuare, amplasate lângă biserică, lucrări care s-au finalizat în 2010. Această lucrare a culminat cu împodobirea cu un clopot cu greutatea de o tonă, adus din oraşul Karlsrühe, din Germania, fiind donaţie a familiei domnului Oniga Gheorghiţă. În ziua de 7 decembrie, zi de prăznuire a Sfintei Muceniţe Filofteea de la Curtea de Argeş, a anului  2009 a avut loc sfinţirea clopotului. Lucrările au continuat cu amenajarea curţii bisericii şi cu faţada acesteia, lucrări care au fost susţinute de aceeaşi familie a ctitorului (domnul primar Oniga Gheorghiţă), împreună cu enoriaşii parohiei, care au condus către momentul culminant al sfinţirii bisericii cu hramul „Învierea Domnului”. Fericitul eveniment a avut loc în data de 11 septembrie 2010, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei. Slujba de sfinţire a bisericii s-a desfăşurat într-un veritabil climat de sfinţenie, prin participarea celor 30 de preoţi slujitori împreună cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan. Efortul de zidire a Sfântului Locaş a fost încununat, la sfârşitul slujbei, de oferirea distincţiei „Crucea Moldavă” către ctitorul principal – domnul primar Oniga Gheorghe, cu familia – distincţiei de vrednicie – membrilor Consiliului Parohial – şi a distincţiei post – mortem – fostului epitrop Tătaru Vintilă – precum şi oferirea rangului de Iconom Stavrofor P.C. Pr. Marin Dumitru, preot paroh.

Din acel moment au continuat lucrările de zidire duhovnicească ale parohiei. Printre momentele demne de a marca istoria încărcată cu evenimente, am putea enumera vizita în fiecare an la Sfânta Taină a Sfântului Maslu a Prea Cuviosului Părinte Iustin Pârvu, al cărui ucenic sunt. De asemenea, în anul 2012, pe 3 august, Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu oficierea Tainei Sfântului Maslu de către Înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei, însoţit de un ales sobor de preoţi din Cercul Pastoral Bicaz Chei – Dămuc, prilejuit de tema omagială a Anului Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor – 2012.

Doresc ca activitatea pastorală pentru această turmă binecuvântată de Dumnezeu – PAROHIA BICAZ CHEI II – să înflorească şi să continue lucrările de zidire şi duhovnicească, şi gospodărească, plăcută lui Dumnezeu şi celor ce Îl iubesc pe El. Amin!